Răscrucea Brâncovenilor Răscrucea e atât o cumpănă, ca un hotar între un drum și altul, cât și un loc de lămurire, de adeverire a căii parcurse anterior.

Imagine: Încoronarea domnitorului Constantin Brâncoveanu, fresca biserica Sfântul Gheorghe Nou

Multe şi vrednice de auzit sînt de faptele ce s-au întîmplat în zilele domniei lui Costandin-vodă Brîncoveanu, care mă voi nevoi a le scrie cît voi putea. (Cronicarul Anonim)


Creștini fiind, pentru noi istoria are adâncimi și rațiuni duhovnicești. Ea nu este doar o cronologie a evenimentelor, punctate de acțiunile personalităților care rămân consemnate în cronici, explicabilă doar prin recursul la factorii văzuți ai existenței umane. S-a scris mult despre domnia lui Vodă Brâncoveanu, martirajul dimpreună cu fiii și sfetnicul său, precum și durerile văduvei Marica, soția domnitorului.

De aceea, nu ne-am propus, în această evocare, să adăugăm încă o istorie la cele deja existente, încă un studiu, ci o înțelegere din interior, atât cât ne-a fost cu putință, a semnificației domniei și a lumii brâncovenești, precum și a sfârșitului său martiric.

În acest sens, domnia Brâncovenilor ne pare a fi ca o răscruce în istoria neamului nostru. Răscrucea e atât o cumpănă, ca un hotar între un drum și altul, cât și un loc de lămurire, de adeverire a căii parcurse anterior. Epoca Brâncoveanului este un astfel de moment care ne adeverește vocația noastră istorică, de popor care dă mărturie pentru dreapta credință, care are un tip de stăpânire blândă, nesilnică, pastorală, dar care ne și pune în fața unor scăderi care provoacă prăbușirea, îndeosebi ucigătoarea invidie și dezbinare.

Mai precis, înțelegem domnia Brâncovenilor ca un apogeu și, totodată, un sfârșit de lume – anume, al vechii lumi românești, post-bizantine, voievodale și creștine. Este foarte important de înțeles faptul că această veche lume românească constituie un anume tip de civilizație, care conținea nu doar câteva repere identificabile, ci care constituia un mod de viață/viețuire organic și integral ce se regăsea la toate nivelurile societății și care constituia aluatul din care se formau și personalitățile vremii, de la domnitor la cel mai „prost” (sărman) țăran.

Această lume, din punct de vedere istoric și social, este astăzi dispărută. Ea poate fi înțeleasă prin reconstituiri parțiale posibile prin vestigiile culturale ale epocii. Inaccesibil rămâne, însă, din păcate, aluatul, fermentul acelei epoci.

Vestigiile culturale nu trebuie luate însă în sensul unor „creații culturale” – ca și cum o elită sau niște creatori inspirați au făcut „cultură” – ci ca manifestări ale unui spirit al vremii și ca semne ale unui cod cultural în sensul cel mai larg: nu (doar) canon artistic, ci viziune asupra lumii care, mai mult sau mai puțin conștient, guverna acțiunile, atitudinile, gesturile, deciziile și interpretările oamenilor din acea epocă.

Țesătura culturală la care avem acces astazi este o proiecție a „osaturii” sufletești a oamenilor din acele vremuri. Aceasta urzeală cu care este îmbrăcată lumea precum cu o haină „prea înfrumusețată”, împodobită cu rosturile prezenței omului în această viață trecătoare pe pământ, ne descoperă „mărirea cea dinlăuntru” a înaintașilor noștri.

Așadar, avem în fața noastră nu doar o mentalitate sau o organizare socială, nu doar o expresie artistică sau o limbă (a vremii) anume, nu doar anumite practici sociale, de putere, de prestigiu, de comunicare, ci toate acestea laolaltă într-o alcătuire organică, unitară.
Pe scurt, este vorba despre o structură sufletească anume ce ocupă toate „palierele” persoanei umane: de la subconștient la supraconștient, guvernându-i gândurile și făptuirile.


Sfintii Martiri Brancoveni carte editura Cuvantul OrtodoxAcest articol este un extras din capitolul „Răscrucea Brâncovenilor” ce face parte din cartea “Sfinții Martiri Brâncoveni. Icoana vechii lumi românești”, apărută în anul 2014, la editura Cuvântul Ortodox, cu ocazia comemorării a 300 de ani de la martiriul sfânților Brâncoveni.
Cartea este tipărită în condiții grafice deosebite, conținând miniaturi brâncovenești, icoane și portrete contemporane. Poate fi procurată din rețeaua de distribuție Supergraph (Librăria Sophia, pangarele mănăstirilor s.a.) și online de la Librăriile Sophia și Libris.
Pentru mai multe detalii despre carte, click aici.

Lasă un comentariu