Sfinții Martiri Brâncoveni Icoana vechii lumi românești

“Sfinții Martiri Brâncoveni. Icoana vechii lumi românești” este o evocare atât a multiplelor modele (de sfințenie, de conducător al neamului, de familie) pe care Brâncovenii ni le-au lăsat moștenire, cât și a lumii căreia acești sfinți i-au aparținut și din aluatul căreia au fost plămădiți. Cartea este tipărită în condiții grafice deosebite, conținând miniaturi brâncovenești, icoane și portrete contemporane.

RECOMANDĂ   CUMPĂRĂ CARTEA

Scrisă într-un ritm alert care pune în valoare limbajul plin de miez al vechilor cronici, cartea abordează martiriul Brâncovenilor dintr-o perspectivă aparte, căutând să înțeleagă sensul adânc, nevăzut, al acestei istorii. Sfinții Martiri Brâncoveni sunt mai mult decât personalități excepționale ale timpului și mucenici ai Ortodoxiei. Sunt reprezentanții unei lumi – anume, aivechii lumi românești. Cititorul contemporan poate să înțeleagă reperele esențiale ale acestei lumi brâncovenești, desprinse din liniile generale ale domniei lui Brâncoveanu și din viața celei mai frumoase familii românești”, să urmărească martiriul lui Vodă și a celor dimpreună cu el, precum și consecințele istorice și duhovnicești pentru Țara Românească.

Cartea atinge câteva mize, care au atât un substrat duhovnicesc, cât și unul istoric, fiind împărțită în șapte capitole, fiecare capitol fiind precedat de un citat din vechile cronici care sintetizează miezul subiectului dezvoltat în interior:

„1. Introducere: răscrucea Brâncovenilor; 2. Repere ale lumii brâncovenești: firea, rânduiala, timpul, spațiul, relațiile personale; 3. Cea mai frumoasa familie romanească; 4. Primejdiile și împlinirile domniei: provocări externe, dificultăți interne. Apostolatul brâncovenesc; 5. Sfârșitul vechii lumi romanești; 6. Martiriul; 7. Judecata”.