Realism Brâncovenesc „Încearcă să păzească țara fără de primejdie de amândouă părțile, Turci și Moscali”